ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η εταιρεία ADVANCED DESIGN + CONTRUCTIONS σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες πάνω σε οτιδήποτε αφορά την έκδοση οικοδομική αδείας αλλά και την κατασκευή. Οι έμπειροι συνεργάτες και η πορεία 15 ετών εξασφαλίζουν τη σωστή ακολουθία όλων των προαπαιτούμενων βημάτων. Επιλύουμε τα πάντα χωρίς να επιβαρύνουμε στο ελάχιστο τον πελάτη μας με γραφειοκρατικά ζητήματα και διαδικασίες. Παραδίδουμε το έργο έτοιμο προς χρήση βάση των απαιτήσεων των εργοδοτών εντός του χρονοδιαγράμματος και εντός του προϋπολογισμού.

Δείτε ενδεικτικά μερικά από τα έργα μας: