ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Τα ενεργειακά πιστοποιητικά είναι απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να διαθέτει κάθε ακίνητο και υποδηλώνουν την ενεργειακή ταυτότητα του εκάστοτε χώρου.
 
Ένα ενεργειακό πιστοποιητικό καθορίζει την ενεργειακή κατανάλωση του ακινήτου σας, ενώ παράλληλα το κατατάσσει σε μια από τις υπάρχουσες ενεργειακές κατηγορίες.

Αυτές οι κατηγορίες διαχωρίζονται βάσει κλίμακας από το Α+ έως και Η. Μαζί με το ενεργειακό πιστοποιητικό, χορηγούνται και διάφορες εναλλακτικές προτάσεις παρεμβάσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του χώρου σας.

Επίσης μπορούμε να αναλάβουμε «ΠΑΚΕΤΟ» τα δικαιολογητικά για τη μεταβίβαση ενός ακίνητου.
 
Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες που αφορούν την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών, εξασφαλίζοντας τις πλέον πιο προνομιακές τιμές της ελεύθερης αγοράς.
 
Η ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτιρίου ή ενός διαμερίσματος επιδοτείται από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος

 

⇒ Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφόρηση.